หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต

2021-03-15T12:51:00+07:00Tags: , , , , , , |

นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียง ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง