ลุยกินของอร่อยภาคเหนือ โจ๊กหมูเซเว่น ตลาดธานินทร์ เชียงใหม่

2021-02-28T12:12:13+07:00Tags: , , , |

ของอร่อยเมืองเชียงใหม่ บอกเลยว่าต้องลอง โกเผือกโกดำ GopuekGodum ร้านเล็กๆ ติดถนน มีประมาณยี่สิบที่นั่ง อาหารที่ขายเป็นอาหารเช้าแบบไทยๆ และแบบเวียดนาม