พากิน พาฟินส์ ร้าน โกเผือกโกดำ GopuekGodum @เชียงใหม่

2021-03-15T10:49:53+07:00Tags: , , |

ของอร่อยเมืองเชียงใหม่ บอกเลยว่าต้องลอง โกเผือกโกดำ GopuekGodum ร้านเล็กๆ ติดถนน มีประมาณยี่สิบที่นั่ง อาหารที่ขายเป็นอาหารเช้าแบบไทยๆ และแบบเวียดนาม