พากินอาหารพื้นเมืองรสเด็ดของภูเก็ตที่ร้าน ครัวโชติรส

2021-03-15T12:09:21+07:00Tags: , , , , , , , |

พาชิมอาหารพื้นเมืองและอาหารจีนฮกเกี้ยนเก่าแก่ของภูเก็ตที่ ครัวโชติรส มีเมนูที่อร่อยถูกปากคนไทยและคนต่างชาติมากมาย เช่น หมี่หุ้นแกงปู น้ำพริกกุ้งสด ต้องลอง!!