วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร Wat Phrasing Woravihar

2021-03-15T12:51:52+07:00Tags: , , , , , , , |

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร Wat Phrasing Woravihar เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนามายาวนาน